SA BRANCH: +27 (0)21 914 0513 | NAMIBIA BRANCH: +264 (0)81 143 6980
Office Hours: Mon-Thurs: 8h00 - 16h30 | Fri: 8h00 - 16h00
Yinhla Maluleke

Yinhla Maluleke

Candidate Attorney: SA
Afrikaans

Yinhla het die grade BA(Regte) en LLB aan die Universiteit van Pretoria in 2016 en 2018 onderskeidelik verwerf. Hy het in 2019 by GVS aangesluit as ‘n kandidaat-prokureur.

 

Hy glo sterk in die ewige beginsels van geregtigheid, gelykheid en vryheid, en hierdie beginsels het van kleins af sy besluit om regte te studeer, gevorm. Vaardigheid, betroubaarheid en vertroue is die kern eienskappe wat hom as persoon beskryf. He is baie geïnteresseerd in kommersiële reg, litigasie en insolvensie reg.

 

In sy vrye tyd geniet dit om vierwiel-motorfietse te ry, en om te reis. Hy word aangespoor deur die volgende aanhaling van Rick Warren:

 

Ware nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie; dit is om minder aan jouself te dink.

English

Yinhla obtained the degrees BA(Law) and LLB from the University of Pretoria in 2016 and 2018 respectively. He joined GVS in 2019 as a Candidate Attorney.

 

He is a firm believer of the eternal principles of justice, equality, and freedom; these are the principles that guided his decision to study law from a young age. Competence, reliability, and trust are the key attributes that describe him as a person. He has great interest in commercial law, litigation and insolvency law.

 

In his spare time, he enjoys quad biking and traveling. He finds encouragement in the quote by Rick Warren:

 

True humility is not thinking less of yourself; it is thinking of yourself less.