Correspondent Attorney Services

 

 

 

Afrikaans

Die Landdroshofreëls bepaal dat ‘n party betrokke in litigasie ‘n adres binne 15km. van die hofgebou moet opgee vir betekening van hofstukke. Ons kantore is geleë binne die area vir die Bellville, Kuilsrivier en Goodwood-landdroshowe. Ons bied derhalwe korrespondente dienste aan vir firmas buite hierdie areas, om toe te sien tot die aflewering van dokumente en die nodige hofverskynings.

English

In terms of the Magistrate’s Courts Rules, a party litigating in any court is to provide a service address within 15km from the courthouse. Our offices are located within this area for the magistrate’s courts of Bellville, Kuilsriver and Goodwood. We therefore offer correspondent services for firms outside these areas, to attend to service and filing of court documents and attending to court appearances.