Western Cape: +27 (0)21 914 0513 | Gauteng: +27 (0)12 035 1177
Office Hours: Mon-Thurs: 8h00 - 16h30 | Fri: 8h00 - 16h00

Emile Haughton

Emile Haughton

Emile Haughton

Attorney & Director: Western Cape & Gauteng
Afrikaans

Emile het sy LL.B graad verwerf aan die Universiteit van Suid Afrika gedurende 2014. In 2015 het hy met sy leerklerkskap by ‘n firma in Kaapstad begin en is hy gedurende September 2015 as prokureur toegelaat in die Wes-Kaap. Emile het daarna tot en met Junie 2017 op sy eie gepraktiseer, waarna hy ‘n meer omvattende omgewing gesoek het waarbinne hy kan praktiseer, wat hom daartoe gelei het om by GVS aan te sluit. Hy is in Maart 2022 as direkteur by GVS aangestel.

 

Emile spesialiseer in die regsgebied van skuldinvordering en siviele litigasie met die klem op vonnisinvorderings, huurinvorderings, kommersiële en residensiële uitsettings.

 

Weg van die kantoor geniet Emile tyd saam met sy vrou en twee dogters Mieke en Mia, waar buitemuurse aktiwiteite voorrang geniet.

English

Emile obtained his LL.B degree at the University of South Africa and was admitted as attorney in September 2015, after serving articles at the De Abreu and Cohen Attorneys in Cape Town and concluding his articles thereafter in the Northern Suburbs. Emile thereafter practised for his own account until June 2017, where a more inclusive environment was sought to practice law, which prompted him to join GVS. He was appointed as director at GVS in March 2022.

 

Emile specialises in Civil Litigation and Debt Collection / Execution and has extensive practical knowledge in all fields of collection-related matters including but not limited to arear rental, arear levy accounts and eviction / execution proceedings ancillary thereto.

 

Emile enjoys spending time away from the office with his wife to whom he has been married since 2006, and two daughters Mieke and Mia, to which camping and outdoor activities are at the forefront of enjoyment.