Western Cape: +27 (0)21 914 0513 | Namibia: +264 (0)83 331 8170 | Gauteng: +27 (0)12 035 1177
Office Hours: Mon-Thurs: 8h00 - 16h30 | Fri: 8h00 - 16h00

Michelle Saaiman

Michelle Saaiman

Michelle Saaiman

Attorney & Director: Namibia
Afrikaans

Michelle het in 2014 haar LL.B graad aan die Universiteit van die Vrystaat behaal. In 2015 het sy haar klerkskap by ‘n Namibiese regsfirma begin en kort daarna haar reg op verskyning in die landdroshof verkry. In 2016 is sy toegelaat as prokureur in die Republiek van Namibië met reg op verskyning in die Hoë hof.

 

Haar vorige firma het in samewerking met Ben Groot Prokureurs gewerk. In November 2017 het sy amptelik by die GVS-span aangesluit deur ‘n takkantoor in Windhoek, Namibië te vestig. Michelle is die direkteur van die Namibiese kantoor en bied gespesialiseerde advies en diens oor die wet van verhuurder en huurder soos van toepassing Namibië.

 

Saam met haar familie gebruik Michelle elke geleentheid om haar land te verken. Sy is ook ‘n ywerige drawwer en is deel van verskeie dierebeskermingsprogramme.

 

Haar leuse in die lewe is gebaseer op die woorde van Albert Einstein, wat sê:

 

Probeer om nie ‘n persoon van sukses te word nie, maar probeer om eerder ‘n waardevolle persoon te word.

English

Michelle obtained the degree LL.B from the University of the Free State in 2014. In 2015, she commenced articles at a Namibian law firm and shortly thereafter obtained her right of audience in the Magistrate Court. During 2016, she was admitted as an attorney in the Republic of Namibia with right of appearance in the High Court.

 

Her previous firm worked in conjunction with Ben Groot Attorneys on certain matters and during November 2017, she officially joined the GVS team by establishing a branch office in Windhoek, Namibia. Michelle is the director of the Namibian office, which offers one of a kind specialised advice and service on the law of landlord and tenant as same related to Namibia.

 

Together with her family, Michelle uses every opportunity to explore her country. She is furthermore an avid runner and part of various animal protection programs.

 

Her motto in life is based on the words of Albert Einstein, who said:

 

Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value.