Western Cape: +27 (0)21 914 0513 | Gauteng: +27 (0)12 035 1177
Office Hours: Mon-Thurs: 8h00 - 16h30 | Fri: 8h00 - 16h00

Tanya Gers

Tanya Gers

Tanya Gers

Candidate Attorney: Western Cape

Afrikaans

Tanya het in 2021 haar BAcc, LLB-graad aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi en in 2022 by GVS aangesluit as ‘n kandidaatprokureur waar sy hoop om meer te wete te kom oor die praktiese toepassing van die teoretiese kennis wat sy tydens haar jare by Stellenbosch opgedoen het.

 

Tanya glo dat jy drie dinge nodig het om in die lewe sukses te behaal: ‘n sin vir verantwoordelikheid, ‘n sin vir deernis en ‘n sin vir humor.

 

In haar vrye tyd is sy te vinde op haar ouers se plaas in die Noord-Kaap, in haar leerateljee of by die stalle waar sy haar passie vir die redding en rehabilitasie van perde kan uitleef. Sy is ook ‘n baie opregte tante en ‘n toegewyde vriendin.

 

Sy leef volgens die aanhaling van Stevie Wonder:

 

We all have ability. The difference is how we use it.

English

Tanya completed her BAcc, LLB degree at the University of Stellenbosch in 2021 and joined GVS as a Candiate Attorney in 2022 where she hopes to learn more about the practical application of the theoretical knowledge she gained during her years at Stellenbosch.

 

Tanya believes that you need three things to succeed in life: a sense of responsibility, a sense of compassion and a sense of humour.

 

In her free time, she can be found on her parents’ farm in the Northern Cape, in her leather studio or at the stables where she gets to live out her passion for rescuing and rehabilitating horses. She is also a very pround aunt and a devoted friend.

 

She lives by the quote from Stevie Wonder:

 

We all have ability. The difference is how we use it.