Western Cape: +27 (0)21 914 0513 | Gauteng: +27 (0)12 035 1177
Office Hours: Mon-Thurs: 8h00 - 16h30 | Fri: 8h00 - 16h00

Theunis Kotze

Theunis Kotze

Theunis Kotze

Legal Practitioner: Western Cape
Afrikaans

Theunis het die grade BComm LLB in die jaar 2000 verwerf aan die Universiteit van Stellenbosch, waarna hy sy leerklerkskap voltooi het in die noordelike voorstede van Kaapstad, by ‘n firma wat spesialiseer in kommersiële litigasie. Hy is daarna toegelaat as praktiserende prokureur met reg van verskyning in die Wes-Kaapse Hoë Hof in 2003.

 

Theunis het daana by vorige firmas gepraktiseer, eers as ‘n algemene praktisyn, onder andere in die veld van persoonlikebeseringsreg, maar daarna toegespits as kommersiële prokureur in onder andere die veld van siviele litigasie en invorderings vir die bank sektor.

 

Na sy aansluiting by GVS in 2021, pas Theunis nou sy ervaring in siviele litigasie toe op die veld van Landheer en Huurder en die kontrakte, dispute en uitsettings wat daarmee gepaard gaan, vir beide korporatiewe, sowel as privaat kliënte.

 

Wanneer Theunis nie op kantoor is nie geniet hy om tyd saam met sy vrou Carol en seun Willem te spandeer en breek graag weg na hul familie plaas in die Noord Kaap.

English

Theunis obtained the degrees BComm. LLB at the University of Stellenbosch in the year 2000 whereafter he served his articles at a commercial law firm in the Northern Suburbs of Cape Town and was admitted as attorney with right to appear in the Western Cape High Court in 2003.

 

Theunis thereafter practiced at previous firms, first as a general practitioner in amongst others, personal injury law, and thereafter as commercial attorney, specialising, but not limited to, civil litigation and collections in the field of banking.

 

Since joining GVS in 2021, Theunis now applies his experience in civil litigation, in greater part, to the Law of Landlord and Tenant and the contracts, disputes and evictions arising therefrom, both for commercial and private clients.

 

When not at the office, Theunis enjoys spending time with his wife Carol and son Willem and when possible, breaks away to the family farm in the Northern Cape.