Western Cape: +27 (0)21 914 0513 | Gauteng: +27 (0)12 035 1177
Office Hours: Mon-Thurs: 8h00 - 16h30 | Fri: 8h00 - 16h00

Yolandie Britz

Yolandie Britz

Yolandie Britz

Attorney & Director: Gauteng

Afrikaans

Yolandie het haar LL.B graad verwerf aan die Universiteit van Pretoria in 2005. In 2005 het sy begin werk as kandidaat prokureur by ‘n regsfirma in Pretoria. Sy is in 2008 toegelaat as prokureur, en het verskyningsbevoegdheid in die Hoë Hof verkry. Yolandie is aangestel as ‘n direkteur in haar vorige firma in 2016.

 

Sy spesialiseer in die regsgebied van siviele en kommersiële litigasie, invorderings, familiereg en aktebesorging.

 

Yolandie het amptelik gedurende 2022 by die GVS-span aangesluit met die vestiging van ‘n takkantoor in Pretoria, Gauteng. Sy is een van die direkteure by die Pretoria kantoor.

 

Yolandie geniet dit om tyd saam met haar gesin, naamlik haar man en seun, te spandeer en ontspan graag deur te stap.

 

Sy vind inspirasie in die woorde van John F. Kennedy, wat gesê het:

 

Die lewe is nooit maklik nie. Daar is werk wat gedoen moet word en verpligtinge wat nagekom moet word – verpligtinge tot waarheid, tot geregtigheid en tot vryheid.”

English

Yolandie obtained the degree LL.B through the University of Pretoria in 2005. During 2005 she also commenced articles at a Pretoria law firm and during 2008 she was admitted as an attorney with Right of Appearance in the High Court. Yolandie became a director at her previous firm during 2016.

 

Yolandie’s expertise include civil and commercial litigation, collections, family law and conveyancing.

 

Yolandie officially joined the GVS team during 2022 with the establishing of a branch office in Pretoria, Gauteng. She is one of the directors at the Pretoria office.

 

Yolandie enjoys spending time with her family, comprised of her husband and son, and likes taking long walks to relax and unwind.

 

She is inspired by the words of John F. Kennedy, who said:

 

Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligations to truth, to justice, and to liberty.